Kulturní akce

Vytisknout

 

 Rok 2020 - Kulturní akce

Datum  čas  Název akce  Poznámky 
 18.01.2020     19:30                10. Ples pod kaštany                                                        
 29.02.2020 16:00 Maškarní pro děti  
 04.04.2020 14:00 Brigáda - Ukliď mě Černavu  
 12.04.2020 16:00 Velikonoční výstava  
 30.04.2020 19:00 Pálení čarodějnic  
 08.05.2020 16:00 Otevření muzea  
 23.05.2020 08:30 Výlet do Plas  
 29.05.2020 19:00 Hudební posezení v muzeu  Komorní trio Piacere
 30.05.2020 19:00 Kácení máje  
 06.06.2020 16:00 Dětský den  
 20.06.2020 10:00 Cyklovýlet a vítání slunovratu  
 29.08.2020 10:00 Fotbal o pohár starosty  
 19.09.2020 19:00 Vítání podzimu  
 03.10.2020 16:00 Drakiáda  
 30.10.2020 18:00 Soutěž dýní  
 13.11.2020 17:00 Lampionový průvod  
 29.11.2020 16:00 Adventní výstava a koncert  
 05.12.2020 17:00 Mikuláš pro děti  
 24.12.2020 22:00 Zpívání u zvonice  
 27.12.2020 10:00 Turnaj ve stolním tenise  
 27.12.2020 18:00 Sousedské posezení  


Uvedené akce budou blíže specifikovány na plakátech a některé budou zčásti hrazeny z dotačních či sponzorských příspěvků. Tento plán může být průběžně aktualizován, změna plánu vyhrazena. Obecní úřad Černava Vás srdečně zve na výše jmenované akce!