Elektroměry

Seznam elektroměrů

 

 Název Sazba Č. elektroměru
EAN  HDO    
 Obecní úřad  C45D  9041161024342188    PMVOP11 A1 B2 DP01 DP02 DP06  20 hodin  
 Domov seniorů  C25D  9041161024352519    A1 B2 DP5121  8 hodin  
 Veřejné osvětlení Černava  C62D  9041161024345393    ---    
 Veřejné osvětlení Rájec  C62D  9041071470202658........ 859182400894084358  ---    
 ČOV  ---  90411610243.........        
 Hasičárna  C01D  90411610243.........    ---    

 

Obec Černava

Adresa:

Obec Černava
č. p. 80
362 23, Černava

IČO: 00573205

Bankovní spojení
FIO banka   2600703737 / 2010
KB   16420-341/0100
ČNB   94-2213341/0710

Telefony, email

telefon: 353 92 52 53 
mobil úřad; 736 650 144
mobil starosta: 725 051 051
e-mail: cernava@volny.cz
  datová schránka 4jeauyt


Úředníhodiny:
Pondělí a středa:  8:00 - 17:00
přestávka:          12:30 - 13:00

Povinné informace

Úřední deska

Zvonička

a01

Černavan

cernavan

 Občastník vydávaný OÚ Černava

Živý kraj

logo
Logo KV2