Kulturní akce

 

Rok 2018 - Kulturní akce

Datum čas Název akce Poznámky
9.11.2018      17:00 Lampionový průvod  
1.12.2018 17:00 Mikuláš pro děti  
2.12.2018 16:00 Adventní výstava a koncert  
24.12.2018 22:00 Zpívání u zvonice  
28.12.2018 10:00 Turnaj ve stolním tenise  
28.12.2018 18:00 Sousedské posezení  


Rok 2019 - Kulturní akce
                      

Datum  čas Název akce  Poznámky
19.01.2019 19:30 9. Ples pod kaštany  
16.02.2019  17:00 Maškarní pro děti  
06.04.2019  14:00 Brigáda - akce "Ukliďme Česko"  
21.04.2019  16:00 Velikonoční výstava  
30.04.2019  19:00 Pálení čarodějnic  
11.5.2019  17:00 Otevření muzea  
25.05.2019  08:00 Výlet do dolu Mauricius
25.05.2019  19:00 Kácení máje  
01.06.2019  16:00 Dětský den  
21.06.2019   17:00 Přednáška (upřesnění později)  
22.06.2019  10:00 Cyklovýlet a vítání slunovratu  
31.08.2018  10:00 Fotbal o pohár starosty  
21.092019  19:00 Vítání podzimu
05.10.2019  16:00 Drakiáda  
26.10.2019  18:00 Soutěž dýní  
8.11.2019  17:00 Lampionový průvod  
6.12.2019  17:00 Mikuláš pro děti  
1.12.2019  16:00 Adventní výstava a koncert  
24.12.2019  22:00 Zpívání u zvonice  
27.12.2019  10:00 Turnaj ve stolním tenise  
27.12.2019  18:00 Sousedské posezení  

  Uvedené akce budou blíže specifikovány na plakátech a některé budou zčásti hrazeny z dotačních či sponzorských příspěvků. Tento plán může být průběžně aktualizován, změna plánu vyhrazena. Obecní úřad Černava Vás srdečně zve na výše jmenované akce!

Obec Černava

Adresa:

Obec Černava
č. p. 80
362 23, Černava

IČO: 00573205

Bankovní spojení
FIO banka   2600703737 / 2010
KB   16420-341/0100
ČNB   94-2213341/0710

Telefony, email

telefon: 353 92 52 53 
mobil úřad; 736 650 144
mobil starosta: 725 051 051
e-mail: cernava@volny.cz
  datová schránka 4jeauyt


Úředníhodiny:
Pondělí a středa:  8:00 - 17:00
přestávka:          12:30 - 13:00

Povinné informace

Úřední deska

Zvonička

a01

Černavan

cernavan

 Občastník vydávaný OÚ Černava

Živý kraj

logo
Logo KV2