Kulturní akce

Vytisknout


Rok 2018 - Kulturní akce
                      

Datum   Název akce
17.02.2018  17:00 Maškarní pro děti
01.04.2018  16:00 Velikonoční výstava
14.04.2018  14:00  Brigáda
30.04.2018  19:00 Pálení čarodějnic
12.05.2018  17:00 Otevření muzea
19.05.2018  9:00 Výlet do dolu Johannes č.1
26.05.2018  19:00 Kácení máje
02.06.2018  16:00 Dětský den
09.06.2018  9:00 Výlet do dolu Johannes č.2
23.06.2018  10:00 Cyklovýlet a vítání slunovratu
01.09.2018  10:00 Fotbal o pohár starosty
22.09.2018  19:00 Vítání podzimu
06.10.2018  16:00 Drakiáda
24.10.2018  18:00 Soutěž dýní
09.11.2018  17:00 Lampionový průvod
01.12.2018  17:00 Mikuláš pro děti
02.12.2018  16:00 Adventní výstava a koncert
24.12.2018  22:00 Zpívání u zvonice
28.12.2018  10:00 Turnaj ve stolním tenise
28.12.2018  18:00 Sousedské posezení

  Uvedené akce budou blíže specifikovány na plakátech a některé budou zčásti hrazeny z dotačních či sponzorských příspěvků. Tento plán může být průběžně aktualizován, změna plánu vyhrazena. Obecní úřad Černava Vás srdečně zve na výše jmenované akce!