Kulturní akce

Vytisknout

 

Rok 2019 - Kulturní akce
                      

Datum  čas Název akce  Poznámky
19.01.2019 19:30 9. Ples pod kaštany  
16.02.2019  17:00 Maškarní pro děti  
06.04.2019  14:00 Brigáda - akce "Ukliďme Česko"  
21.04.2019  16:00 Velikonoční výstava  
30.04.2019  19:00 Pálení čarodějnic  
11.5.2019  17:00 Otevření muzea  
25.05.2019  08:00 Výlet do dolu Mauricius
25.05.2019  19:00 Kácení máje  
01.06.2019  16:00 Dětský den  
21.06.2019   17:00 Přednáška (upřesnění později)  
22.06.2019  10:00 Cyklovýlet a vítání slunovratu  
31.08.2018  10:00 Fotbal o pohár starosty  
21.092019  19:00 Vítání podzimu
05.10.2019  16:00 Drakiáda  
26.10.2019  18:00 Soutěž dýní  
8.11.2019  17:00 Lampionový průvod  
6.12.2019  17:00 Mikuláš pro děti  
1.12.2019  16:00 Adventní výstava a koncert  
24.12.2019  22:00 Zpívání u zvonice  
27.12.2019  10:00 Turnaj ve stolním tenise  
27.12.2019  18:00 Sousedské posezení  

  Uvedené akce budou blíže specifikovány na plakátech a některé budou zčásti hrazeny z dotačních či sponzorských příspěvků. Tento plán může být průběžně aktualizován, změna plánu vyhrazena. Obecní úřad Černava Vás srdečně zve na výše jmenované akce!