Povinné informace

Vytisknout

 

Oficiální název

Obec Černava

Kontaktní spojení

Obecní úřad Černava
Adresa: Černava  čp.80 ,362 21
Úřední hodiny:

Pondělí: 9:00 - 17:00

Středa: 9:00 - 17:00

polední pauza 12:00 - 12:30

Telefon: 353 92 52 53
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
IČ: 00573205
DIČ: nejsme plátci DPH
Bankovní spojení:

FIO banka  2600703737 / 2010

KB Nejdek 16420-341 / 0100

ČNB          94-2213341 / 0710

Důvod a způsob založení

Obec  pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů obec  chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech České republiky.

zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Organizační struktura

Činnost obecního úřadu se řídí dle zákona o obcích a dalšími obecně závaznými předpisy. Organizační strukturu tvoří, starosta, místostarosta a zaměstnanci obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta.

Rozpočet

Údaje o schváleném i upraveném rozpočtu organizace (povinného subjektu) a zveřejnění výkazů za uplynulý rok.

Žádosti o informace

Místo a způsob, kde a jak získat požadované informace.

Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání a kde lze obdržet rozhodnutí.

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu včetně uvedení požadavků kladených na žadatele, postupy a pravidla, která je třeba dodržovat při těchto činnostech.

Formuláře

Název příslušného úředního formuláře a způsob a místo, kde jej lze získat.

Návody pro řešení životních situací

Přehled a popis postupů řešení životních situací Portál veřejné správy ČR

Nejdůležitější předpisy

Přehled právních předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje, které stanoví právo žádat informace a upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu, včetně informace, kde a kdy jsou tyto předpisy poskytnuty k nahlédnutí.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Výroční zpráva o poskytování informací

Seznam organizací

Seznam všech rozpočtových, příspěvkových, zřizovaných, řízených a jiných organizací, které jsou povinným subjektem zřízeny nebo jsou pravodelně navázány na rozpočet povinného subjektu.

Úřady příslušné pro obec