Výběrové řízení

Vytisknout

30.07.2018 - Výběrové řízení na opravu cesty 268/5 k.ú. Černava

30.5.2018 - Výběrové řízení na opravu cest v obci - termín do 25.6.2018

25.10.2017 - Výběrové řízení na výstavbu ČOV

Výkazy výměr: ČOV

                        ČOV - techonologická část, 

                        ČOV - kanalizační stoka

19.07.2017 - Výběrové řízení - zimní údržba

29.06.2017 - Výběrové řízení na údržbáře obce Černava

26.05.2017 - Výběrové řízení na opravu místností OÚ

20.04.2017 - Výběrové řízení na opravu cest - požadavky