Historie obce

První historický písemný doklad o obci je z roku 1489 jako dědičné léno loketské. Název obce je zřejmě odvozen od Černého potoka, jiná verze jej dává do souvislosti s nevelkým ložžiskem uhlí, které snad dalo jméno i potoku. Černava farně přísluššela k nedalekým Tatrovicím. Roku 1654 měla obec 10 domů s 39 obyvateli, jejím vlastnictvím byly rozsáhlé pastviny. Obyvatelstvo se žživilo pěstováním a prodejem obilí, přivydělávalo si t龞 nádenickou prací a předením. Zemědělský ráz si Černava uchovala do druhé třetiny minulého století.

K Černavě přísluššely od 1. republiky i osady Rájec a Kobelec, tvořící spolu s černavskými domy téměř souvislou zástavbu. Příčinou růstu Černavy koncem 19. a začátkem 20. století byla industrializace blízkého Nejdku, stavby nových komunikací a vznik nových výdělečných možžností otevřením několika kamenolomů v okolí. Byly to lomy na kvalitní žžulu u Rájce a Kobelce. Významná byla i t쾞ba křemene v oblasti Černavy pro sklářskou výrobu. Vedle obilnin a brambor se u Černavy pěstovalo také zelí. Ve vsi byla obecná šškola o dvou třídách.

V současné době (únor 2016) má Černava spolu s přilehlými osadami Rájcem a Kobelcem něco málo přes 300 trvale hlṚených obyvatel v 82 domech. Většší počet domů (93) sloužží k rekreačním účelům.

 

a03

Obec Černava

Adresa:

Obec Černava
č. p. 80
362 23, Černava

IČO: 00573205

Bankovní spojení
FIO banka   2600703737 / 2010
KB   16420-341/0100
ČNB   94-2213341/0710

Telefony, email

telefon: 353 92 52 53 
mobil úřad; 736 650 144
mobil starosta: 725 051 051
e-mail: cernava@volny.cz
  datová schránka 4jeauyt


Úředníhodiny:
Pondělí a středa:  8:00 - 17:00
přestávka:          12:30 - 13:00

Povinné informace

Úřední deska

Zvonička

a01

Černavan

cernavan

 Občastník vydávaný OÚ Černava

Živý kraj

logo
Logo KV2