Elektroměry

Seznam elektroměrů

 

 Název Sazba Č. elektroměru
EAN  HDO    
 Obecní úřad  C45D  9041161024342188    PMVOP11 A1 B2 DP01 DP02 DP06  20 hodin  
 Domov seniorů  C25D  9041161024352519    A1 B2 DP5121  8 hodin  
 Veřejné osvětlení Černava  C62D  9041161024345393    ---    
 Veřejné osvětlení Rájec  C62D  9041071470202658........ 859182400894084358  ---    
 ČOV  ---  90411610243.........        
 Hasičárna  C01D  90411610243.........    ---    

 

ČEZ odstávky

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Černavan

cernavan

 Občastník vydávaný OÚ Černava