Aktuality

Obec Černava nabízí byty 1 + kk pro seniory cca 36m2. V současné době jsou všechny byty obsazeny.

Základní podmínkou pro přijetí je cílová skupina – věk nad 65 let, ale v případě nenaplnění domu seniorů z cílové skupiny je možžné byt pronajmout i jiné mladší osobě. V tomto případě bude o žžádosti rozhodovat zastupitelstvo obce. Prohlídka domu je možžná po dohodě s obecním úřadem. ŽŽádost o přidělení bytu v Domě pro seniory je v příloze. Upozorňuji na dodání dokladů dle Žádosti, abychom mohli tuto předložit zastupitelstvu.

 


 2016 - AKTUALITY

 

                           - Pr 01 - Pohybové plochy

                           - Pr 21 - ORN mapa

                           - Pr 22 ORN KM

                           - Pr 31 OP výšková mapa č.1

                           - Pr 31 OP výšková mapa č.2

                           - Pr 31 OP výšková mapa č.3

                           - Pr_32_OP_Vyskova_KM_c1

                           - Pr_32_OP_Vyskova_KM_c2

                           - Pr_32_OP_Vyskova_KM_c3

                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c1

                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c2

                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c3

                           - Pr_41_OP_Lasery_Mapa_c4

                           - Pr_42_OP_Lasery_KM_c1

                           - Pr_42_OP_Lasery_KM_c2

                           - Pr_42_OP_Lasery_KM_c3

                           - Příloha 1

                           - Příloha 2

                           - Příloha 3

 

                                           - Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší

                                           - Odůvodnění podle §10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

                                           - Příloha č.1

                                           - Příloha č.2

                                           - Příloha č.3

 2015 - AKTUALITY 

 

Obec Černava

Adresa:

Obec Černava
č. p. 80
362 23, Černava

IČO: 00573205
č.konta: 2600703737 / 2010 FIO banka

             16420-341/0100 KB

             90-2213341/0710 - ČSOB

 

Spojení

telefon: 353 92 52 53 
mobil úřad; 736 650 144
mobil starosta: 725 051 051
e-mail: cernava@volny.cz
  datová schránka 4jeauyt


Úředníhodiny:
Pondělí a středa:  8:00 - 17:00
přestávka:          12:30 - 13:00

Povinné informace

Úřední deska

Czech point

 

logo